บทความ ตำนาน พญานาคสองฝั่งโขง ๘ ตอน (อานิสงส์การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2548

 

            "ความมีสิริมงคล อันเป็นเครื่องรองรับมหาโชคมหาลาภทั้งหลาย ให้แก่ตนเอง ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะไปยังแห่งหนใดก็จะได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตลอดไป"

            อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ซึ่งเหล่ามนุษย์ได้ร่วมกับพญานาคบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขง คือ ความมีสิริ มงคล อันเป็นเครื่องรองรับมหาโชคมหาลาภ ทั้งหลายให้แก่ตนเอง ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะไปยังแห่งหนใดก็จะได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตลอดไป

             ผู้ที่มนุษย์และเทวดาปกปักรักษาก็จะเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติมหาศาล สามารถเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ และเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายในภพนี้ เขาเหล่านั้นย่อมมีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต แม้ลึกลับเพียงไหนก็สามารถ เข้าใจได้โดยง่าย เพราะเป็นผู้มีศรัทธา อันประกอบด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้ง เป็นผลให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม เมื่อถึงคราว ละโลกจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ และมีรัศมีกายสว่างไสวกว่าเทวดาเหล่าอื่นๆ

             ขณะเป็นมนุษย์ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติใดๆ ศัตรูหมู่ภัยย่อมครอบงำไม่ได้ จะแวดล้อมด้วย คนดี อุปสรรคต่างๆ ในชีวิตจะมลายหายสูญ ไปโดยง่าย จะปลอดภัยจากสัตว์ที่มีพิษร้าย ต่างๆ ที่สำคัญคือ ย่อมไม่มีภัยทางน้ำอันเกิด จากสัตว์ร้ายทั้งหลาย เพราะได้รับการคุ้มครอง จากพญานาคผู้เป็นเทพเจ้าแห่งลำน้ำ

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0068494160970052 Mins