หนามกุหลาบ

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

กุหลาบงาม
เจ็บปวดเหลือ
  คำพูดคน
ปวดจนตาย

 
 
หนามคม
ไม่นานนัก
บาดจิต
ถูกเหน็บ
 
 
ทิ่มจมเนื้อ
ก็จักหาย
พิษมากมาย
ให้เจ็บใจ ฯ