พิษแห่งกาม

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2547

 

 

กามทั้งหลาย ให้ทุกข็ร้อนแรง
ยิ่งกว่าพิษที่ร้ายแรง
ยิ่งกว่าน้ำมันที่เดือดพล่าน
ยิ่งกว่าทองแดงที่หลอมละลาย

 

ปานียชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๙๙

 

 Total Execution Time: 0.0084685166676839 Mins