คนยาขม

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2547

 

 

 

 

คำคนชื่น
แม้ฟังดู
  แต่จักมี
เฉกเช่นทาน
ท้วงทัก
ตรงไป
คุณค่า
ยาขม

มักบาดหู
ไม่อ่อนหวาน
ไปช้านาน
ข่มโรคภัยฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011482318242391 Mins