กฐิน 50 วัด

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2548

             snew481029.jpg       snew481029_1.jpg

กฐิน 50 วัด

     25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ตนเองจะลงพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งโดยจะนอนค้าง 1 คืน หลังจากนั้นในวันที่ 7 พฤศจิกายนจะร่วมงานทอดกฐินกับสำนักงานพุทธศาสนาจำนวน 50 วัด

ครม.อนุมัติงบ15 ล้านบาท ประชุมพุทธโลก

     ครม.อนุมัติแล้ว 15 ล้านบาทประชุมพุทธโลกครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2548 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยโดยตรง และส่งผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

  เปิดรับสมัคร ผอ.พศ.

     นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงการตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาคนใหม่ แทนนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ซึ่งกลับไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตามเดิมว่า จะเปิดกว้างให้ข้าราชการระดับ 9-10 จากทุกส่วนราชการที่สนใจเข้าสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ และจะตั้งคณะกรรมการขึ้น 1ชุด ประกอบด้วยกรรมการจากสำนักงานพระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคม มีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ร่วมกันคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

     ตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

     นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินการดูแลความปลอดภัยให้แก่วัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จัดตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปสำรวจสภาพโครงสร้างพื้นฐานของวัด เช่น การดูสภาพโบสถ์ กุฏิ และวางระบบการรักษาความปลอดภัย หรือเตือนภัยให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

                                                      

  มหากฐิน ถิ่นนักปราชญ์ 809

      ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดร.ประวิช รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ , นายปรีชา เลาหะพงศ์ชนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นายสุธี มากบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ส.ส.อุบลราชธานี ได้นำชาวอุบลราชธานี กว่าหนึ่งหมื่นคน ประกอบพิธีทอดมหากฐิน ถิ่นนักปราชญ์ 809 วัด ณ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     กฐินพุทธคยา

     นายจาตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานทอดกฐินและนายพายัพชินวัตรส.ส.จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานอุปถัมภ์ซึ่งการนำกฐินสามัคคีไปถวายในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานพุทธศาสนาในประเทศอินเดียโดยเงินที่ชาวไทยพุทธร่วมทำบุญในกฐินสามัคคีกว่า5ล้านบาทในครั้งนี้จะนำไปก่อสร้างกุฏิและอาคารรับรองพระภิกษุสงฆ์รวมถึงชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญที่เมืองพุทธคยา

พิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระภิกษุและศิษย์วัด -วัดพรหมประสิทธิ์

     นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุแก้ว โกสโล (โก – สะ - โล) และฌาปนกิจศพ นายหาญณรงค์ คำอ่อง และนายสถาพร สุวรรณรัตน์ พระภิกษุและศิษย์วัด -วัดพรหมประสิทธิ์ หมู่ 2 ตำบลเกาะ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งถูกคนร้ายสังหารเสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางความเศร้าสลดเสียใจของประชาชนนับพันคน รวมทั้งพระภิกษุ สามเณรจากคณะสงฆ์ภาค 18 ที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยการฌาปนกิจศพเป็นไปอย่างเรียบง่ายที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษภายในวัด

กฐิน มจร.-

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปิยะมหาราช และทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระพี่นางฯ ถวายกฐิน

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พศ. 2548 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จยังพระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในการถวายผ้าพระกฐิน วัดสระเกศ ฯ เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดสะแก ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุโบสถมีลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงาม เป็นภาพทศชาติ ภาพมารผจญและภาพไตรภูมิ

กมธ.ศาสนา

      ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง ส.ส. ศรีสะเกษ พรรคไทยรักไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่และพบปะทั้งผู้นำศาสนาพุทธ และอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันได้ว่า ศาสนาไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหาภาคใต้ เพราะพี่น้องชาวมุสลิมและชาวพุทธในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และ ขอประณามคนที่พยายามเอาศาสนามาเป็นสาเหตุเพื่อขยายผล โดยเฉพาะการทำร้ายพระสงฆ์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0068557659784953 Mins