นโยบายที่เด็กไทยต้องการ

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2548

snew080148_2.jpg

.......คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ นโยบายที่เด็กไทยต้องการ ” โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และ เสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อเรื่อง “ 10 นโยบายสำคัญเพื่อเด็กไทยทุกคน ” เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ณ ห้อง 405 ตึกคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ดร.สิริกร มณีรินทร์ สว.วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ พญ.พรพิมล หล่อตระกูล เป็นผู้เสวนา และรศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้ดำเนินการเสวนา

 

พิธีบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยแก่ผู้ประสบภัย คลื่นยักษ์ สึนามิ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ณ สนามกีฬา สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยแก่ผู้ประสบภัย คลื่นยักษ์ สึกนามิ 6 จังหวัดภาคใต้ เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี พระธรรมกิตติวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งงานดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้น ได้แก่จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิธรรมกาย สมาคมชาวภูเก็ต สมาคมธุรกิจจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ หอการค้าจังวัดภูเก็ต ชมรมชาวเหนือภูเก็ต- อันดามัน ชมรมผู้ประกอบการชาวภูเก็ต สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดภูเก็ต สมาคมบันฑิตรัตน์ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ ITV และ DMC TV

 

คลื่นยักษ์สึนามิพิโรธ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา คลื่นยักษ์ สึนามิ พัดจากทะเลอันดามันเข้าสู่ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ระนอง พังงา กระบี่และ ภูเก็ต ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ต่างประเทศ และชาวบ้านต้องสูญเสียชีวิตบาดเจ็บ และสูญหายเบื้องต้นนับหมื่นคน ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปยอดที่แท้จริงไม่ได้ ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากการเกิดรอยเลื่อนของเปลือกโลกบริเวณทางทิศเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้ประเทศที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ ได้แก่อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ มาเลเซีย และ ไทย ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ล้มตาย สูญหาย หลายหมื่นคนขณะนี้ยังสรุปยอดที่แท้จริงไม่ได้เช่นเดียวกับในประเทศไทย

snew080148_1.jpg

มูลนิธิธรรมกายส่งพระภิกษุและเจ้าหน้าที่

 มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้ส่งพระภิกษุ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน และข้าวสาร อาหารแห้ง ยา เวชภัณฑ์ เสื้อผ้า ไปช่วยเหลือผู้ประสพภัยจากคลื่นยักษ์ สึนามิ ที่ภาคใต้ และทางมูลนิธิฯ ได้เปิดรับริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค ณ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิธรรมกาย เบอร์โทร 02-831-1831-5

 

กทม.งดเคาต์ดาวน์ปีใหม่

นายอภิรักษ์ โฆษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้มีการยกเลิกนับเคาต์ดาวน์ ที่บริเวณสะพานพระราม 8 เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะจัดร่วมกับภาคเอกชน โดยให้มีการทำบุญตักบาตรแทน เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่ภาคใต้ โดยได้ประสานงานไปยัง สำนักงานเขตทั้ง 36 เขต ให้เตรียมจัดพิธีดังกล่าวที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

 

อาชีวะระดมพลซ่อมโรงเรียน

ผู้สื่อข่ายรายงานว่า นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต พังงา ระนอง และผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยได้รับรายงานว่า โรงเรียนที่อยู่ริมทะเลปิดชั่วคราวทั้งหมด 1 วันและให้นโยบายว่า โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังให้อาชีวศึกษาเข้าไปก่อสร้างที่เรียนชั่วคราว ส่วนโรงเรียนทีอยู่ในพื้นที่อันตรายคือริมหาด เกาะ ชายฝั่ง และระยะห่างจากชายหาด ขึ้นมา 4 กม.ให้ได้รับการยกเว้นทีจะเปิดการเรียนการสอนและให้ดำเนินการให้เด็กได้เรียนเร็วที่สุด

 

โครงการรวมพลังแผ่นดิน

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 77 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิธรรมกาย กองพลทหารราบที 9 จังหวัดกาญจนบุรี สมาคมแม่บ้านแห่งชาติกาญจนบุรี กลุ่มผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนกาญจนบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สหพันธ์รวมใจไทยทังชาติ ชมรมพุทธศาสนตร์สากลฯ ชมรมแก้วเนรมิตสัมพันธ์ ทีมอัศวิน และตัวแทนศาสนาต่างๆ ได้ร่วมกันจัดโครงการรวมพลังแผ่นดินไถ่ชีวิตโคกระบือ รู้ ละ ลด เลิก เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อวันที 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ณ ศาลาขุนแผน จ.กาญจนบุรี

 

ททท.จัดโครงการไหว้พระ 9 วัด เมืองอยุธยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อยุธยามหามงคล เพื่อเข้าร่วมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน จังหวัดอยุธยา 9 วัด และประทับตราอยุธยามหามงคลในแต่ละสถานที่ ซึ่งแต่ละวัดที่ร่วมโครงการจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการยังมีส่วนในการร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดินอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.035-24-6076-7 ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาโทร 035-322730-1

 

พระสงฆ์ทั่วเอเชียร่วมสวดมนต์ให้ไก่

หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่า มอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า บรรดาพระสงฆ์จากทั่วสารทิศในเอเชียเดินทางมาร่วมชุมนุมในฮ่องกง เพื่อสวดมนต์ให้แก่วิญญาณของสัตว์ปีกหลายล้านตัว ทั้งไก่และเป็ดที่ถูกฆ่าในปีนี้ เพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดของไข้หวัดนก พิธีสวดมนต์ให้แก่วิญญาณสัตว์ปีกดังกล่าวมีขึ้นที่วัดโป้หลิน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งองค์ใหญ่

 

ทำบุญใหญ่ 87 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

พระธรรมกิติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์ สมาคมสัมพันธวงศ์ และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลเจริญชนมายุครบ 87 ปี เจ้าประคุณสมาเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.9) กรรมการเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11(ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ที่พระอุโบสถชั้น 2 วัดสัมพันธวงศ์ กทม.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01258556842804 Mins