อานิสงส์แห่งศีล

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2547

 

 

คนผู้ทุศีลย่อมได้รับความติเตียนและความเสียชื่อเสียง

ส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับชื่อเสียงและความยกย่องสรรเสริญทุกเมื่อ

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๗

 Total Execution Time: 0.0038994828859965 Mins