ผู้ถือตัว

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใดยกย่องตนและดูหมิ่นผู้อื่น
เป็นคนเลวเพราะการถือตัวเอง
พึงรู้ผู้นั้นว่าเป็นคนเลว

 

ขุ.สุ.๒๕/๓๕๑

 

 Total Execution Time: 0.0011536836624146 Mins