ผู้มีสติ

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า เจริญเมตตาไม่มีประมาณ

สังโยชน์ของผู้เห็นความสิ้นแห่งอุปธินั้น ย่อมเบาบาง

 

อง.อฎฐก. ๒๓/๑๕๒

 Total Execution Time: 0.0011909683545431 Mins