เหตุแห่งความเสื่อม

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใดไม่สันโดษด้วยภริยาของตน

ย่อมซุกซนในหญิงแพศยา และประทุษร้ายในภริยาของผู้อื่น

นั่นเป็นเหตุแห่งความเสื่อม

 

ขุ.สุ.๒๕/๓๔๘

 Total Execution Time: 0.0042219996452332 Mins