อานิสงส์แห่งปิยวาจา

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2549

 

 

อานิสงส์แห่งปิยวาจา

ผู้มีปัญญา ย่อมไม่พูดพล่อยๆ

เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือตนเอง

ผู้นั้นย่อมมีผู้บูชาในท่ามกลางชุมชน

แม้ภายหลังเขาย่อมไปสู่สุคติ

 

ขุ. ชา. วีสติ. ๒๗/๔๒๗

 Total Execution Time: 0.0011972506841024 Mins