การคบมิตร

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2547

 

 

ยอย่องคนไม่ดี และคบหากับคนไม่ดี
ย่อมตกเป็นเหยื่อของเขาแน่นอน
เหมือนเสือโคร่งคืนชีพจับมาณพผู้ร่ายมนต์
ปลุกชีพตนขึ้นมากินเสียฉะนั้น

 

สัญชีวชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๐

 Total Execution Time: 0.0029537518819173 Mins