YUWA CAMP

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2547

 

 

 

.....การรวมตัวเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ จากวันเวลาที่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน ที่ยังเป็นเจ้าของวัยสดใส วัยเปิดรับสิ่งดีได้ง่าย โดยเฉพาะหากเป็นสิ่งดีงามที่จะติดตัวของเขาไปใช้ได้ตลอดชีวิต ให้ได้ทั้งคนเก่ง และคนดีอีกด้วยไปพร้อม ๆ กัน

เพื่อให้ได้สัมผัสรับรู้เรื่องราวของพวกเข้า ทีมงานจึงรวบรวมเป็นรูปเล่ม ที่ให้ทั้งเนื้อหาภาคภาษาไทย พร้อม ๆ ไปกับภาษาอังกฤษ รวมไปถึงภาพน่ารัก ในกิจกรรมต่าง ๆ ฝากมาไว้ด้วย

ค่ายยุวกัลยาณมิตร หมายถึง สถานที่ ที่จะสร้างและหล่อหลอมเด็ก ๆ ด้วยการนั่งสมาธิ เพื่อให้เป็นผู้ชี้นำสันติสุขแก่ชาวโลก

คำนิยาม YUWA CAMP จึงคือ บ้าน แห่ง ความรัก ของ ยุวกัลยาณมิตร

บ้าน ในที่นี้ หมายถึง สถานที่ ที่เมื่อใครได้สัมผัสแล้ว กาย วาจา ใจ จะได้รับการหล่อหลอมหรือสร้างให้เป็นไปตามลักษณะของบ้านนั้น ๆ

ความรัก ในที่นี้หมายถึง ความรู้สึกที่อยากจะให้มวลมนุษยชาติมีความสุข มีสันติภาพและสันติสุข ซึ่งความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ แล้วพบว่าสันติสุขที่แท้จริงนั้นค้นพบได้ที่ศูนย์กลางกายของแต่ละคนนั่นเอง

ยุวะ หมายถึง เด็ก หรือ คนตัวเล็ก ๆ ที่กำลังจะเติบโต เปรียบได้กับผ้าขาวที่บริสุทธิ์ ซึ่งจะมีสีสันไปตามพู่กันที่มาแต่งแต้ม

กัลยาณมิตร หมายถึง เพื่อนที่ดี เพื่อนผู้ชี้นำประโยชน์ เพื่อนผู้เปี่ยมด้วยคุณความดี มีใจเมตตาปรารถนาดีต่อกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันเห็นใจสงเคราะห์กันและกัน หอบหิ้วไปในยามยาก แนะแนวทางชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญงอกงาม

เรื่องราวที่บอกเล่าภายในเล่ม มีตั้งแต่ กำเนิดบ้านที่ให้ความเป็นมา บอกความเป็นอยู่ในบ้านมีกิจวัตร กิจกรรมอะไรให้ทำบ้าง และเมื่อคิดถึงกัน ก็นัดทำบุญร่วมกันอย่างไร จากนั้นมารับฟังเรื่องราวจากใจคนในบ้าน พี่ ๆ น้อง ๆ ยุวกัลยาณมิตร จบลงที่สร้างบ้านให้โตใหญ่ มาเป็นสโมสรยุวกัลยาณมิตร

บรรยากาศของค่ายยุวนฯ หรือการอบรมรุ่นใหม่นี้ อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรักและความอบอุ่น ด้วยตระหนักดีว่าการให้ด้วยความรักและเป็นกันเองจะทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยเหมือนได้รับการคุ้มครองปกป้อง ส่งผลให้เกิดความมั่นใจและรักผู้ให้การอบรม ที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากก็จะง่ายอย่างคาดไม่ถึง รวมไปถึงการให้ระเบียบวินัยกันแบบครอบครัวคือ อยู่กันอย่างพี่ ๆ น้อง ๆ ไม่เคร่งเครียดกับเด็ก ๆ จนเกินไป แต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยจนเคยตัว การปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีให้เด็กดูในชีวิตประจำวันและหยิบยกคุณธรรมความดีในแต่ละวันของเด็ก ๆ มาสรรเสริญอนุโมทนาให้เขาเห็นว่าการเป็นคนดีนั้นเป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับและชื่นชม ซึ่งส่วนมากเด็กจะเข้าใจ การฝึกวินัยโดยการจับแง่ดีนี้เป็นวิธีกระตุ้นให้เด็กเชื่อฟังและทำในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างได้ผล เพราะเด็กจะเห็นด้วยตนเองว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีและพร้อมจะปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ

หัวใจสำคัญของค่ายยุวกัลยาณมิตร คือทีมงามผู้เข้าใจเด็ก ส่วนสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดค่ายควรมีบรรยากาศแบบสบาย ๆ เหมาะสมสำหรับการนั่งสมาธิและทำกิจกรรมแบบเด็ก ๆ ตั้งแต่ห้องปฏิบัติธรรม ที่นอน โรงอาหาร ที่ทำกิจกรรมศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ

ปฐมนิเทศ กับ กฎ ๑ วา คือผู้ชายกับผู้หญิงควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย ๑ วา กฎ ๑๐ ข้อ โดยพระอาจารย์จะอ่านให้ฟังก่อนแล้วให้น้อง ๆ อ่านตาม

กิจวัตรประจำวัน ที่โครงการอบรมจัดขึ้นนั้น เพื่อให้น้องได้สัมผัสกับธรรมะมากที่สุดและแฝงไปด้วยบรรยากาศของความเบิกบาน

รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ โดยในแต่ละครั้งของการอบรม คือ ๑ . รางวัลยุวฯ ดีเด่น ๒ . ยุวฯ ขวัญใจพี่เลี้ยง ที่ถูกแซวเล่น ๆ ไว้ว่าแม้น้องจะไม่ใช่เด็กดีตอนนี้ น้องก็เป็นขวัญใจที่ดีของพี่ได้ ๓ . พี่เลี้ยงขวัญใจน้องยุวฯ

นัดทำบุญร่วมกัน ตั้งแต่การปฏิบัติธรรมร่วมกัน ถวายภัตตาหาร ปล่อยปลา ทำจุลสาร รายการโทรทัศน์

จากใจคนในบ้าน พี่ ๆ น้อง ๆ ยุวกัลยาณมิตร ที่สะท้อนออกมาหลังจากผ่านค่ายอบรมกันมาแล้ว ต่างนำความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น น่ารักขึ้น กลับไปฝากคนที่บ้านได้อย่างน่าชื่นใจ

สร้างบ้านให้โตใหญ่ สโมสรยุวกัลยาณมิตร สิ่งมหัศจรรย์หลายสิ่งบนโลกใบนี้เกิดขึ้นได้เพราะคนช่างฝันได้ทำความฝันให้เป็นความจริง หากเด็ก ๆ ทุกคนบนโลกใบนี้มีใจที่ยิ่งใหญ่ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เพราะเราเชื่อว่าเด็ก ๆ ก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ … เพียงแต่ตัวเขายังเด็กจึงเรียกเขาว่า “ ยุวะ ” เท่านั้นเอง

ติดต่อเพิ่มเติมไปได้ที่ โทร . ๐๒ - ๕๒๔ – ๐๒๕๗ – ๖๓ ต่อ โครงการยุวกัลยาณมิตร

 

สุพัฒนะ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029860973358154 Mins