วินัย วินัยปิฏก

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2547

 

 

วินัย แปลว่า การกำจัด การเลิกละ ข้อนำไปให้วิเศษ ข้อนำไปให้ต่าง

 

              วินัย ในคำวัดหมายถึงระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นระเบียบเดียวกัน ได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นข้อบัญญัติ เป็นข้อห้าม วางไว้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะ เป็นเครื่องมือบริหารหมู่คณะ ซึ่งได้แก่คำสั่งสอนที่รวมอยู่ในพระวินัยปิฏก

 

           วินัยปิฏก คือที่รวมคำสั่งสอนที่เป็นข้อบัญญัติต่างๆ มี ๕ หมวดใหญ่คือ

๑) อาทิกัมม์

๒) ปาจิตติย์

๓) มหาวรรค

๔) จุลวรรค

๕) ปริวารวรรค มีคำเรียกย่อหรือหัวใจว่า อา ปา มจุ ป

 

 Total Execution Time: 0.0035687327384949 Mins