วิภวตัณหา

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2547

 

 

วิภวตัณหา แปลว่า ความอยากในวิภพ

             วิภวตัณหา อธิบายว่าหมายถึงความกำหนัดยินดีที่ประกอบด้วยอุจเฉททิฐิคือความเห็นว่าขาดสูญ หายไป ไม่มีอีกต่อไป อันเป็นความยินดีที่ทำให้พอใจติดใจอยู่กับการปฏิบัติตนตามใจปรารถนา ไม่คำนึงบาปบุญคุณโทษ เพราะเชื่อว่าชาติหน้าไม่มี บุญบาปไม่มี คนเราตายแล้วสูญ เป็นต้น

 

             วิภวตัณหา ทั่วไปหมายถึงความอยากไม่มีอยากไม่เป็น คืออยากที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่ต้องการ ภาวะที่บีบคั้น เช่นอยากพ้นจากความยากจน จากความเจ็บไข้

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0029429833094279 Mins