วันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2548

                               

                      

                

 

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มายังวัดบวรนิเวศวิหารเวลา 10.00 น. จากนั้นเสด็จเข้าที่พระตำหนักเพชร จนกระทั่งเวลา 10.30 น. ได้ทรงบำเพ็ญพราะราชกุศลที่บริเวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยการปลูกต้นบุนนาคที่เป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่ง จากนั้นให้ประชาชนนำดินร่วมกันปลูกต้นไม้ แล้วจึงเสด็จเข้าที่พระอุโบสถ จากนั้นนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ นำพานพุ่มดอกไม้มาถวาย 2 พาน

สมเด็จพระสังฆราชทรงบาตร

           สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงบาตร พระสงฆ์ 19 รูป เนื่องในกิจกรรม บำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติครบรอบ 92 พรรษา วันที่ 3 ตุลาคม 2548 ณ สนามวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยนับพันคน ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย และยังทรงประทานพร ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทำให้หลายคนปลื้มปิติ ที่ท่านทรงมีพระเมตตา แม้คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์ จะยังถวายการรักษาอาการพระประชวรอยู่ นอกจากนี้ ยังทรงประทานวโรกาสให้พุทธศาสนิกชน เฝ้าถวายสักการะ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ภายใน วัดบวรนิเวศวิหารด้วย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013454314072927 Mins