ถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๗

วันที่ 29 ธค. พ.ศ.2548

        จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก่อความเดือดร้อนกับทั้งพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนในท้องที่ มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ศูนย์กัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ ชมรมพระกัลยาณมิตร ๗๖ จังหวัด สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ รวมทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชน ชมรมต่างๆ และประชาชน ร่วมกันจัดงานถวาย

 

 

 

 

 

สังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๗

“พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๗” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ อาคารประวิช-สุคนธา เลาหกุล อ.เมือง จ.นราธิวาส เริ่มในเวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีตักบาตรอาหารแห้ง โดยมี นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการ ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวรายงาน ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดงาน กล่าวอาราธนาศีล-รับศีลและกล่าวถวายสังฆทานภาษาบาลี จากนั้น พล.ต.ต. ยงยุทธ เจริญวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กล่าวคำแปลภาษาไทย และ พระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร เวลา ๐๙.๐๐ น. รายการเสวนาธรรม โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ๑. พล.ร.ต. ณรงค์รัตน์ โพธิ์แดง รองเลขาธิการ กอ.สสส.จชต. ๒. นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓. คุณชนันภรณ์ รสจันทน์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส ปี ๒๕๔๘ และเวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ

        จากนั้นเป็น พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๗ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา) เริ่มด้วยวีดิโอประมวลภาพงานครั้งที่ ๑-๖ พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ จากนั้น ผู้พิพากษาพิสิฐ นิ่งน้อย หัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการถวายปัจจัย ๔ แด่พระภิกษุสงฆ์ และ พล.อ.อ.วีรวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กล่าวนำถวายปัจจัย ๔ เป็นสังฆทานภาษบาลี และ พล.ท.ชาญณรงค์ รสจันทน์ กล่าวคำแปลภาษาไทย จากนั้น ดร.ประกอบ จิรกิตติ ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก นำกล่าวอธิษฐานจิต ต่อมาเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแด่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๔ จังหวัด โดย พล.อ.อ.วีรวุธ ลวเปารยะ เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรมอบ และ พระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร

 

 

- วุฑฒิวงศ์ -

 

      -

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.004945969581604 Mins