ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ผักให่

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2549

มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 เดือนกว่าแล้ว โดยยังคงลงพื้นที่ส่งความช่วยเหลือต่อไป เนื่องจากทางมูลนิธิฯได้นึกถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือตลอดมา

ครั้งนี้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย นำโดยกัลยาณมิตรวิรงรอง รัตนฉายา กัลยาณมิตรจิตรลดา เกษทอง พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย นำเครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลโคกช้าง อำเภอผักให่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความเดือดร้อนที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับในครั้งนี้ ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นความเดือนร้อนมากที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และแม้ว่าชาวบ้านจะผ่านวิกฤติมาได้ แต่สภาพจิตใจคงยากที่จะเยียวยา เพราะขณะนี้หลายคนต้องประสบกับภาวะเครียด ด้วยปัญหาต่าง ๆ กำลังรุมเร้าเข้ามาภายหลังภาวะน้ำลด โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ชาวบ้านไปกู้มาเพื่อประกอบอาชีพ เพราะพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งหมด สำหรับการมาให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ คือความห่วงใย ที่ทางมูลนิธิธรรมกาย ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยทุกคน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009456992149353 Mins