ควบคู่กัน

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2546

 

 

.....การปฏิบัติธรรม ..ต้องทำตลอดเวลาควบคู่กับการทำงาน ทำอย่างนี้จะเป็นผลให้จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์ เข้มแข็ง มีความสุข สามารถสอนตนเองได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการบวช เพราะฉะนั้น อย่าขาดการปฏิบัติธรรม อย่ามีข้อแม้ ข้ออ้าง และเงื่อนไขใดใดทั้งสิ้น

 

 Total Execution Time: 0.018690518538157 Mins