บุญหล่นทับ

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2546

 

 

.....คำว่า "บุญหล่นทับ" ไม่เคยมี มีแต่บุญบารมีจะเกิดขึ้น เราต้องสร้าง ต้องแลกด้วยความทุกข์ยากลำบาก ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจทำไป เหมือนพระบรมโพธิสัตว์ ต้องสละชีวิต เลือดเนื้อ ทรัพย์ สละทุกสิ่งทุกอย่าง ทุ่มเทลงไป…จึงได้บุญบารมีนั้นมา

 

 Total Execution Time: 0.00097178220748901 Mins