ประทีปส่องทาง

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2546

 

 

คนที่มีความรู้ มีปัญญา เป็นพหูสูต
คิดเหตุผลได้มาก เขาไม่ร้องให้กันดอก
การที่บัณฑิตชนช่วยบรรเทาความเศร้าให้แก่คนอื่นได้
นั่นแหละจัดเป็นประทีปสิ่งทางให้คนอื่นอย่างเยี่ยมยอด

 

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๑๑

 Total Execution Time: 0.0011015653610229 Mins