การเลือกหัวหน้า

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ข้าราชการไม่ควรตั้งคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมให้เป็นใหญ่
แม้ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นพี่น้องของตนก็ตาม
เพราะคนเหล่านั้นนับเข้าในพวกคนพาล
ไม่จัดเป็นสายสัมพันธ์
เปรียบเหมือนคนที่ตายแล้ว

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๒๕๑

 Total Execution Time: 0.001279083887736 Mins