เดือดร้อนภายหลัง

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2546

 

 

กิจกรรมที่ทำไปโดยไม่มีการปรึกษากัน
ย่อมทำให้เดือดร้อนภายหลังได้

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๓๖๙

 Total Execution Time: 0.0027502655982971 Mins