มิตรภาพของผู้ที่ถูกทำร้ายกับผู้ที่ทำร้าย

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2558

 

พุทธพจน์เตือนใจ


  
  "มิตรภาพของผู้ที่ถูกทำร้ายกับผู้ที่ทำร้าย ย่อมกลับเชื่อมติดกันได้อีกเฉพาะกับพวกบัณฑิตด้วยกัน ย่อมเชื่อมกันไม่ติดอีกเฉพาะคนพาล ดูก่อนนางนกกระเรียน ท่านจงอยู่เถิด อย่าไปเลย"   กุนตินีชาดก      


 
    หัวใจของบัณฑิตมีแต่การให้อภัย มิตรภาพที่ถูกความเข้าใจผิดบั่นทอนย่อมจะกลับมาเชื่อมประสานกันได้ดังเดิม เพราะบัณฑิตมองเห็นประโยชน์แห่งความสัมพันธ์อันดี ส่วนความ แตกร้าวถ้าบังเกิดขึ้นกับใคร หรือสังคมหมู่ใดก็ตาม ก็จะมีแต่ความเสื่อมเสียเท่านั้นที่นำมาซึ่งความวิบัติต่างๆ นานา

 

    เคยมีคำกล่าวว่า แก้วที่แตกไปแล้วยากที่จะประสานได้ดีดังเดิม แต่ใจคนเราไม่ใช่แก้ว กลับใสยิ่งกว่าแก้ว หากเต็มเปี่ยมด้วยเมตตา และอภัยทานเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์แล้ว แม้จะถูกกลั่นแกล้งทำร้าย ก็พร้อมที่จะให้อภัย หรือแม้บางครั้งจะเกิดความไม่เข้าใจ ก็ปรับความเข้าใจกันได้ ทั้งยังกลับมาเชื่อมสนิทได้ดังเดิมและดีกว่าเดิมอีกด้วย

 

   ส่วนมิตรภาพของคนพาลนั้น เมื่อแตกร้าวกันแล้วย่อมจะเกิดความหวาดระแวงกันเอง ไม่อาจกลับมาดีได้ดังเดิม

 Total Execution Time: 0.0011470158894857 Mins