ผู้ด้อยปัญญา 1

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2546

 

 

คนฉลาดไม่เข้าเรื่องทำหน้าที่อะไร
ก็นำความสำเร็จมาให้ไม่ได้
ผู้ด้อยปัญญามักจะทำให้เสียเรื่องเสมอ
เหมือนลิงเฝ้าสวนถอนต้นไม้มาดูราก
ทำให้ต้นไม้ตายหมดทั้งสวน

 

 

อารามทูสกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๔๖

 Total Execution Time: 0.0046910842259725 Mins