เนื้อนาบุญ

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ความดีที่เราทำในคนกตัญญู ผู้มีศีล
ผู้ประพฤติตามธรรมเนียมอารยชน
ย่อมจะไม่สูญหายไป
เหมือนพันธุ์พืชที่หว่านลงในนาดี
ย่อมไม่เสียหาย

 

นิโครธชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๒๖

 Total Execution Time: 0.0014908830324809 Mins