มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2549

 

มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

 

 

ไม้ขีดเพียงก้านเดียว

อาจเผาผลาญเมืองทั้งเมืองให้มอดไหม้ไปได้ฉันใด

น้ำเมาแม้เพียงเล็กน้อย

ก็อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้ฉันนั้น


 

สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหมายถึงอะไร

 

น้ำเมา โดยทั่วไปหมายถึงเหล้า แต่ในที่นี้หมายถึงของมึนเมาให้โทษทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือแห้ง รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

ดื่ม ในที่นี้หมายถึงการทำให้ซึมซาบเข้าไปในร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี ดื่ม ดม อัด นัตถุ์ สูบ ฉีด ก็ตาม

 

สำรวม หมายถึง ระมัดระวังในนัยหนึ่ง และเว้น ขาดในอีกนัยหนึ่ง
 

เหตุที่ใช้คำว่าสำรวม

              พระพุทธศาสนาเห็นโทษของการดื่มน้ำเมา เห็นโทษของแอลกอฮอล์ เพราะฉะนั้นนอกจากห้ามดื่มแล้ว เอามาทำแผลก็ไม่ได้ จับต้องก็ไม่ได้ แต่ในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเหมารวมหมดอย่างนั้น เพราะทรงมองเห็นว่าเหล้าหรือสิ่งเสพย์ติดแม้จะมีโทษมหันต์ แต่ในบางกรณีก็อาจนำมาใช้ ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เช่น ใช้ฉีดระงับความ เจ็บปวด หรือยาบางอย่างต้องอาศัยเหล้าสกัดเอาตัว ยาออกมาเพื่อใช้รักษาโรค คือเอาเหล้าเพียง เล็กน้อยมาเป็นกระสายยา ไม่มีรสไม่มีกลิ่น เหล้าคงอยู่ อย่างนี้ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ห้าม แต่บางคนที่อยากจะดื่มเหล้า แล้วหาข้ออ้าง นำเหล้ามาทั้งขวด เอายาใส่ไปนิดหน่อยอย่าง นั้นเป็นการเอายามากระสายเหล้า ใช้ไม่ได้

             โดยสรุปสำรวมจากการดื่มน้ำเมา จึงหมายถึง การระมัดระวังเมื่อใช้สิ่งเสพย์ติดทั้งหลาย ในการรักษาโรค และเว้นขาดจากการเสพสิ่ง เสพย์ติดให้โทษทุกชนิดไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม

 

โทษของการดื่มน้ำเมา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปโทษของการดื่มสุราไว้ 6 ประการคือ

1.ทำให้เสียทรัพย์ เพราะไหนจะต้องซื้อเหล้ามาดื่มเอง ไหนจะต้องเลี้ยงเพื่อน งานการก็ไม่ได้ทำ ดังนั้น แม้เป็นมหาเศรษฐี ถ้าติดเหล้าก็อาจจะล่มจมได้

 

2.ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท เพราะกินเหล้าแล้วขาดสติ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จะเห็นได้ว่าในวงเหล้ามักจะมีเรื่องชกต่อย ตีรันฟันแทงอยู่เสมอ เพื่อนรักกัน พอเหล้าเข้าปากประเดี๋ยวเดียวก็ฆ่ากันเสียแล้ว

 

3.ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง ทั้งโรคตับแข็ง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคเส้นโลหิตในสมองแตก โรคทางระบบประสาท ฯลฯ

 

4.ทำให้เสียชื่อเสียง เพราะไปทำสิ่งที่ไม่ดีเข้า ใครรู้ว่าเป็นคนขี้เมา ก็จะดูถูกเหยียดหยาม ไม่มีใครไว้วางใจ

 

5.ทำให้แสดงอุจาดขาดความละอาย พอเมาแล้วอะไรที่ไม่กล้าทำก็ทำได้ จะนอนอยู่กลางถนน จะเอะอะโวยวาย จะถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะ ทำได้ทั้งนั้น

 

6.ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย พอเมาแล้ว จะคิดอะไรก็คิดไม่ออก อ่านหนังสือก็ไม่ถูก พูดจาวกวน พอดื่มหนัก ๆ เข้า อีกหน่อยก็กลายเป็นคนหลงลืม ปัญญาเสื่อม

 

         "เหล้าจึงผลาญทุกสิ่งทุกอย่าง ผลาญทรัพย์ ผลาญไมตรี ผลาญสุขภาพ ผลาญเกียรติยศ ผลาญศักดิ์ศรี ผลาญสติปัญญา "

          การดื่มเหล้านั้น ทำให้เกิดความทุกข์ สำหรับคนที่ติดมีความสุขที่หลอก ๆ บนความทุกข์ เหล้าทำให้เพลิดเพลิน แต่เป็นการเพลิดเพลินที่ทำให้เสียทั้งทรัพย์และเสียสุขภาพ และมีโทษอีกมากมาย

           การดื่มน้ำเมามอมตัวเองวันแล้ววันเล่า จึงเป็นการบั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่างของตน เองแม้ที่สุดความสุขทางใจ ที่คนเมาเห็นว่าตนได้จากการเสพสิ่งเสพย์ติดนั้น ก็เป็นความ สุขจอมปลอม

 

โทษข้ามภพข้ามชาติของการดื่มสุรา

เหล้าไม่ได้มีโทษเฉพาะชาตินี้เท่านั้น แต่ยังมีโทษติดตัวผู้ดื่มไปข้ามภพข้ามชาติมากมายหลายประการ ตัวอย่างเช่น

1. ทำให้เกิดเป็นคนใบ้ พวกนี้ตายในขณะเมาเหล้า คนที่เมาเหล้ากำลังได้ที่ ลิ้นจุกปากกันทั้งนั้น พูดไม่รู้เรื่อง ได้แต่ส่งเสียง "แบะ ๆ" พอตายแล้วก็ตกนรก จากนั้นกลับมาเกิดใหม่ กรรมยังติดตามมา เลยเป็นใบ้

2. ทำให้เกิดเป็นคนบ้า พวกนี้ภพในอดีตดื่มเหล้ามามาก เวลาเมาก็มีประสาทหลอน เวรนั้นติดตัวมา ในภพชาตินี้เกิดมากเป็นบ้า อยู่ดี ๆ ก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบบ้าง เห็นภาพหลอนว่าคนนั้นคนนี้จะมาฆ่าบ้าง

3. ทำให้เกิดเป็นคนปัญญาอ่อน พวกที่ดื่มเหล้าจัด ๆ ตอนเมาก็คิดอะไรไม่ออกอยู่แล้ว ด้วยเวรสุรานี้ก็ส่งผลให้เกิดเป็นคนปัญญาอ่อน

4. ทำให้เกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ไม่ว่าจะเป็นตะกวด งู เหี้ย มาจากพวกขี้เมาทั้งนั้น พวกนี้ซ้อมคลานมาตั้งแต่ตอนเป็นคนพอตายเข้าได้คลานสมใจนึก

 

วิธีเลิกเหล้าให้ได้เด็ดขาด

1. ตรองให้เห็นโทษว่าสุรามีโทษมหันต์ดังได้กล่าวมาแล้ว

2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะเลิกโดยเด็ดขาด ให้สัจจะกับผู้ใหญ่ที่เรารพนับถือ หรือกับพระ

3. เพื่อนขี้เหล้าขี้ยาทั้งหลาย เลิกคบให้หมด ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็มาชวนเราไปดื่มเหล้าอีก ข้อนี้สำคัญที่สุด ตราบใดยังเลิกคบเพื่อนขี้เหล้าไม่ได้ จะไม่มีทางเลิกเหล้าได้เลย

4. สิ่งที่จะเป็นสื่อให้คิดถึงเหล้า เช่น ภาพโฆษณา เหล้าตัวอย่าง ขนไปทิ้งให้หมด ถือเป็นของเสนียด ไม่เป็นสิริมงคล

5. นึกถึงศักดิ์ศรีตัวเองให้มากว่า เราเป็นชาวพุทธ เป็นลูกพระพุทธเจ้า เป็นศิษย์มีครู เป็นคนมีเกียรติยศ เป็นทายาทมีตระกูล นึกถึงศักดิ์ศรีตัวเองอย่างนี้แล้วจะได้เลิกเหล้าได้

6. การหักดิบ เอาชนะใจตัวเอง ตัดใจจากสิ่งเหล่านี้อย่างเด็ดขาดและไม่กลับมาแตะต้องอีกตลอดชีวิต

 

อานิสงส์การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา

1. ทำให้เป็นคนมีสติดี

2. ทำให้ไม่ลุ่มหลง ไม่มัวเมา

3. ทำให้ไม่มีความรำคาญ ไม่มีใครริษยา

4. ทำให้รู้กิจการทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคตได้รวดเร็ว

5. ทำให้ไม่เป็นบ้า ไม่เป็นใบ้ ไม่เป็นคนปัญญาอ่อน

6. ทำให้มีแต่ความสุข มีแต่คนนับถือยำเกรง

7. ทำให้มีชื่อเสียง เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

8. ทำให้มีความกตัญญูกตเวที

9. ทำให้ไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียด ทำให้มีหิริโอตตัปปะ

10. ทำให้มีความเห็นถูก มีปัญญามาก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013458808263143 Mins