น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2551

      วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีสวดพระอภิธรรมและเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 19.30-21.30 น. ที่ผ่านมาโดยมี พระภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชน ร่วม 3,500 รูป/คน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ สภาธรรมกายสากล ระหว่างเวลา 19.30-21.30 น. โดยวันพฤหัสบดีที่ 3 พิธีเริ่มขึ้นเมื่อท่านประธานสงฆ์ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และในวันศุกร์ที่ 4 พระครูสิริพัฒนาภรณ์ (เจ้าอาวาสวัดบางขัน) เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

พิธีเริ่มโดย ท่านประธานสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระธรรม สาธุชนอาราธนาศีล พิธีกรกล่าวอาราธนาธรรม จากนั้นคณะสงฆ์ จำนวน 100 รูป สวดพระอภิธรรม หลังจากนั้น พระภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา สาธุชนร่วม 3,500 รูป/คน ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา อธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์และตั้งจุดลงนามเพื่อให้สาธุชนได้ถวายสักการะและถวายความอาลัย ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารพระเป็นสังฆทานต่างก็ทยอยกันมาลงนามไว้อาลัย เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้สาธุชนมาร่วมลงนามไว้อาลัย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551

มูลนิธิธรรมกาย ร่วมลงนามไว้อาลัย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

คณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย นำโดย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ และ นายสมโภชณ์ แสงเพ็ง พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย เดินทางไปถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลา สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2551 ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมลงนามไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายสักการะได้ จนกระทั่งถึงวันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2551

และเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่ในวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางไปควรแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ คือให้ใช้สีดำ สีขาว และสีเทา สำหรับผู้หญิงให้สวมกระโปรง งดสวมกางเกงหรือกระโปรงผ้ายีนส์ และควรสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นทั้งชายและหญิง เพื่อความถูกต้องและเหมาะสม โดยพร้อมเพรียงกัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0079830646514893 Mins