พิธีมอบทุนครู โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 2

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2551

 

              ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์        จัด ” โครงการ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก”  โดยจัดพิธีมอบทุนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และปฐมนิเทศครูในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ สภาธรรมกายสากล ชั้น 2  วัดพระธรรมกาย ทั้งนี้ในวันงานได้มีคณะครูอาจารย์มาร่วมงาน 10,000 กว่าคน  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 3,300 โรงเรียน โดยมีการมอบทุนกว่า 7,500 ทุน  และวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2551    ที่จะถึงนี้จะมีการจัดพิธีมอบทุนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 2   กันอีกครั้ง    
 วัตถุประสงค์ของโครงการ (1.) เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม (2.) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคมทั่วประเทศ (3.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม     ( 4.)เพื่อสนองนโยบาย “คุณธรรมนำความรู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ  (5.) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา (6.) เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า.

          

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013565182685852 Mins