จัดบรรพชาอุปสมบท นิวซีแลนด์

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2550

       ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอรีว่า( Orewa) และศูนย์ปฏิบัติธรรมดันนีดิน ( Dunedin ) ร่วมกับชมรมพุทธศาสน์นักศึกษาไทยในนิวซีแลนด์ ได้จัดงานบุญ พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นที่ ๒ และพิธีบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ เวสเทริ์น สปริง การ์เดน ฮอล์ ( Western Spring Garden Hall ) นคร โอ๊คแลนด์( Auckland )เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

โดยกิจกรรมเริ่มด้วยท่านประธานสงฆ์ พระปลัดสุธรรม สุธัมโม จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นเหล่าสาธุชนเคารพเพลงชาติของประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศไทย ท่านประธานฝ่ายฆราวาส คือ พณฯ ท่านนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดกรวยถวายราชสักการะ และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลำดับต่อมา กัลฯ เสริม คงวัฒนะ ตัวแทนอุบาสกอุบาสิกา กล่าวรายงานแก่ท่านประธานในพิธี และพณฯ ท่านเอกอัครราชทูต กล่าวเปิดงาน

จากนั้นเป็นพิธีบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยเริ่มจากตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาแก้วฯ ถวายพานธูปเทียนแพและพานพุ่มแด่พระศีลาจารย์ จากนั้นเป็นพิธีขอสมาทานถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด พระศีลาจารย์ให้ศีล ๘ และคณะพระอาจารย์ได้มอบผ้าเฉวียงแก้วและผ้าสไบแก้วให้แก่เหล่าสาธุชน ลำดับต่อมาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส นำอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวคำถวายพระพร ฯ กล่าวให้โอวาทแก่เหล่าอุบาสกอุบาสิกาแก้ว ยังความปลาบปลื้มยินดีให้แก่เหล่าอุบาสกอุบาสิกาแก้วเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากเมืองไทย แต่ก็มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ โดยตั้งใจทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และ สร้างคุณงามความดีต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลสมัยครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙

หลังเสร็จพิธีบวชอุบาสกอุบาสิกาแล้ว ต่อมาจึงเริ่มตั้งริ้วขบวนนาคธรรมทายาท โดยมีพณฯ ท่านนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรคุณธรรมของ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย ) ต่อด้วยขบวนนาคธรรมทายาท ผู้ปกครอง เจ้าภาพและคณะญาติมิตร ซึ่งริ้วขบวนสวยงามด้วยชุดสีขาวดูสะอาดตา เมื่อขบวนมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว เป็นพิธีขอขมาผู้ปกครอง พิธีขอบรรพชาสามเณรและพิธีขอนิสัย จากนั้นคณะสามเณร ตั้งใจรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระศีลาจารย์ ต่อด้วยพิธีถวายบาตร - จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่คณะสามเณร

เหล่าสามเณรธรรมทายาทได้กล่าวเปิดใจ ถึงความรู้สึกและความประทับใจต่อการเข้ารับการอบรมตลอดระยะ ๗ วัน โดยได้กล่าวขอบคุณโยมพ่อโยมแม่ และผู้สนับสนุนงานทุกท่านที่อนุญาตให้ได้มาบวชและได้อบรมฝึกฝนตนเอง บรรยากาศของงานสงบอบอุ่นจนผู้ปกครองต่างอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ด้วยความปลาบปลื้มใจที่ได้บวชลูกแก้ว จากนั้นคณะพระอาจารย์และสามเณรธรรมทายาทให้พรแก่ผู้ปกครองและผู้ร่วมงาน ทุก ๆ ท่านร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์

ต่อจากนั้นในเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นพิธีอุปสมบท โดยจัดขึ้น ณ วัดลาวพุทธราม นครโอ๊คแลนด์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อหนูพลอย กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดลาว นครเวลลิงตัน เดินทางมาเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์รจนา จตฺตวโร และพระอาจารย์จตฺตมโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขะแมกรมมุนี เป็นพระคู่สวดกรรมวาจาจารย์ ในงานนี้ได้รับความเมตตาจากพุทธบุตร ๖ ชาติ มาร่วมงานกว่า ๒๒ รูป ได้แก่ วัดลาว นครเวลลิงตัน วัดลาวพุทธาราม นครโอ๊คแลนด์ วัดขะแมสุวรรณมุนี วัดพม่า วัดมอญ วัดศรีลังกา ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอรีว่า และศูนย์ปฏิบัติธรรมดันนีดิน ซึ่งเป็นการรวมพุทธบุตรครั้งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ เพราะเป็นการอุปสมบทครั้งแรกของศูนย์ปฏิบัติธรรมโอรีว่า ศูนย์สาขาในต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย ในประเทศนิวซีแลนด์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027881662050883 Mins