งานทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2550

     การทอดกฐิน นับเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน การทำบุญทอดกฐินจัดเป็นกาลทานทำได้เพียงปีละ ๑ ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เป็นบุญที่พิเศษกว่าบุญอื่น ด้วยเหตุหลายประการอาทิเช่น เกิดจากพุทธประสงค์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระภิกษุสงฆ์ จึงทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่าได้ เนื่องจากในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพระภิกษุทุกรูปต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งงดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลาถึง ๓ เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ สิ้นราตรีวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ หลังออกพรรษาไปแล้วจึงจะมีการทอดกฐินกันศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตระหนัก นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง เป็นกาลทาน คือ ทานที่จำกัดด้วยกาลเวลา ต้องถวายภายในกำหนด ๑เดือนนับแต่ออกพรรษาเท่านั้นเป็นสังฆทาน คือไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระภิกษุที่จำพรรษาในวัดนั้นๆต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕รูปพระภิกษุผู้รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาและตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งๆ ขึ้นไปเตรียมพร้อมเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลก ในแต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นผ้าไตรจีวรต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้
การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ที่ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายและเป็นบุญที่เกิดได้ยาก ต้องมีองค์ประกอบหลายประการจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และเพื่อสะสมบุญไว้เป็นเสบียงติดตัวไปใน ภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน พุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จะไปทำบุญกันที่วัดที่ตนมีความเลื่อมใสทั้งเป็นวัดใกล้บ้านในท้องถิ่นของตน รวมไปถึงวัดต่าง ๆ ที่มีความคุ้นเคยได้เข้าวัดสั่งสมบุญกุศลมาโดยตลอด

เช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมงานบุญกฐินขึ้นเป็นประจำทุกปี และในพุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ทางวัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีบุญขึ้นตั้งแต่ในตอนเช้า เริ่มเวลา ๖. ๐๐น. มีการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นจำนวนมาก เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นในตอนบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ...และเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ในการให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัย พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาที่ไปร่วมในพิธีบุญควรสวมชุดสีขาว ๆ ที่สะอาด สง่างาม ไปร่วมงานบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011635502179464 Mins