รักแปดริ้วจัดปฏิบัติธรรม

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2550

       ชมรมรักแปดริ้วร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดโครงการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2550 นายวิศว ศะศิศมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ณ เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีเริ่มขึ้นเวลา 17.30 น. ประธานในพิธีจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน จากนั้นพระอาจารย์นำนั่งสมาธิ อาราธนาศีล คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ตามลำดับ

นายสุชาติ ชาติปัญญาวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเข้าพรรษา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ่งจะมีผลทำให้ครอบครัว สังคม และประเทศชาติเกิดความสุข สงบ ร่มเย็นยิ่งขึ้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079536437988281 Mins