ตอบปัญหาธรรมะ

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2550


       

  จากที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริให้มีการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 เป็นต้นมา จากนั้นต่อมาในปี พ.ศ.2543 ได้เมตตาเปิดโอกาสให้คุณครูได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านการสอบทางก้าวหน้าระดับครู-อาจารย์ และเป็นที่น่ายินดีว่า การสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ระดับครูอาจารย์ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 แล้ว ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา บริเวณสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี คณะครูอาจารย์จำนวน 7,732 คน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากทั่วประเทศ ได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ระดับครูอาจารย์ รอบชิงชนะเลิศ โดยในช่วงเช้าพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้เมตตามาบรรยายธรรม ทบทวนเนื้อหาการสอบให้กับคณะครูอาจารย์ก่อนเข้าสอบ โดยเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ในการสอบปีนี้ หลวงพ่อทัตตชีโว ท่านได้เมตตาถ่ายทอดประสบการณ์ จากการทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างแก่โลกในเพศสมณะ และจากการศึกษาค้นคว้าธรรมะในพระไตรปิฎก เพื่อเทศน์สอนญาติโยมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อหาในหนังสือครอบครัวอบอุ่น

จากนั้นเข้าสู่พิธีการสำคัญในช่วงบ่าย คือพิธีเปิดการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ระดับครู อาจารย์ รอบชิงชนะเลิศ โดยก่อนสอบ คณะครูอาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเปิดกรวยสักการะและร้องเพลงสดุดีมหาราชา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต่อจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันทำข้อสอบด้วยความตั้งใจ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการร่วมสอบในครั้งนี้ ไปขยายสู่ลูกศิษย์ต่อไปในอนาคต

นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่ง ที่คุณครูผู้ชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสว่าง ได้มารวมตัวกัน ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คือ ได้มาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมครูของมวลมนุษยชาติ เพื่อศึกษาความรู้สากลที่ทุกคนศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใดก็ตาม โดยจะยังประโยชน์ยิ่งได้ถึงกับทุกคนเช่นเดียวกัน

 Total Execution Time: 0.0018165667851766 Mins