อุปสมบทหมู่ 80 รูป

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2550


     

    ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ บรรพชาและอุปสมบทหมู่ 80 รูป ทำดีเพื่อพ่อ ขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวชิรสารคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปํชฌาย์ และได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร เมตตาถวายผ้าไตรคุณคุณธรรม แก่สามเณรธรรมทายาทล้านนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสามเณรได้อยู่ปฎิบัติธรรมตามวัดต่างๆในอำเภอสันทราย เป็นจำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดต้นจันทน์ วัดแม่โจ้ วัดข้าวแท่นหลวง วัดสันทรายมูล วัดห้วยเกี๋ยง และวัดวิเวกวนาราม

โดยในระหว่างการอบรมทั้ง 9 วัน พระธรรมทายาทล้านนา จะได้รับการอบรมหล่อหลอมเพื่อให้เป็นพระแท้ ด้วยการศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัย เสขียวัตร และปฏิบัติ กิจวัตรกิจกรรม ต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดให้ และเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,099 รูป ที่ข่วงประตูท่าแพจังหวัด เชียงใหม่ ในวันที่ 8 ธันวาคม อีกด้วย สำหรับสถานที่ใช้ในการอบรม คือสภาธรรมกายล้านนา โดยประธานโครงการคือ พระอาจารย์บุญช่วย จนฺโทภาโส ส่วน หัวหน้าฝ่ายอบรมหล่อหลอม คือ พระอาจารย์ต้น โชติสิปฺโป ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน ฝ่ายพิธีกรรม- กิจกรรมพิเศษ และพระพี่เลี้ยง จาก พระนวกะปีพ.ศ. 2550 วัดพระธรรมกาย โดยการประสานงานของพระอาจารย์ ทวีศักดิ์ ธมฺมกิตติโก หัวหน้าโครงการอบรมพระนวกะปี 2550 เพื่อยังโครงการสำเร็จลุล่วงได้รับประโยชน์ เกิดบุญบารมีทั้งคณะผู้จัดให้มีการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงคณะญาติและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการทำบุญ ทำความดีสำหรับตนเองในพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในวโรกาสทรงเจริญพระชนม์พรรษา 80 พรรษาในปีนี้ด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0053213000297546 Mins