ประจวบจัดพิธีเทเหล้า

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2550

      เนื่องในปีมหามงคลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมเพรียงกันจัดให้มีกิจกรรมทำความดีต่าง ๆ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ทั้งนี้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับธุดงคสถานประจวบ จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ เมื่อต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิสิทธิ์ สุนทรีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับพิธีเริ่มขึ้นโดยประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานสงฆ์ให้โอวาทเกี่ยวกันใน เรื่อง โทษของเหล้าบุหรี่และยาเสพติด โดยเนื้อหานั้นเน้นให้เลิกพร้อมแนะนำวิธีเลิกสิ่งเสพติดทุกชนิด จากนั้นผู้เข้าร่วมงานเขียนใบปวารณาเลิกเหล้าและสิ่งเสพติด ต่อหน้าท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อีกด้วย จากนั้นผู้มาร่วมงานจึงพร้อมกันจัดการเทเหล้าเผาบุหรี่ พร้อมกับที่คณะสงฆ์สวดชยันโต หลังจากนั้นเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.046488165855408 Mins