ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรม

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2550

       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมสมาธิและจริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OPEN MEDITATION เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ ชมรมส่งเสริมสมาธิและจริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนิสิตนักศึกษาจากหลายคณะให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิต ผ่านการฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อ เป้าหมายชีวิต สัมมาทิฏฐิ การฝึกฝนตนเอง การทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา นอกจากนี้ยังเชิญชวนนิสิตนักศึกษา ให้มาอยู่ธุดงค์ปีใหม่ ณ วัดพระธรรมกาย ในวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2550 ถึงวันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2551 เพื่อเป็นการใช้เวลาช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

 

ซึ่งจากการปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา นิสิตนักศึกษาต่างมีกำลังใจในการฝึกฝนตนเอง ตั้งใจจะทำหน้าที่กัลยาณมิตร และทำทาน รักษาศีล รวมถึงปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญของการฟื้นฟูศีลธรรมโลกต่อไป นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากโครงการหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาได้เรียนรู้ความรู้จนเกิดความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ดีอีกทางหนึ่ง และควรสนับสนุนให้มีโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้น.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.000798499584198 Mins