นราธิวาสจัดทำบุญถวายสังฆทาน

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2551

     ถือได้ว่า เป็นวาระแห่งการจัดงานบุญในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่จัดให้มีขึ้นในทุกๆเดือน โดยในครั้งนี้โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และศูนย์กัลยาณมิตรยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, หาดใหญ่ พร้อมทั้งกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์๒๖๖วัด พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ภาคเช้าเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่เจ้าอาวาสจาก๒๖๖วัด โดยพระครูประภัสสรสิริคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑ได้กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นท่านผู้ว่าราชการการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเปิดงาน ประธานสงฆ์ให้ศีล คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร ซึ่งในงานมีประชาชนมาร่วมตักบาตรกว่า๒,๐๐๐ คน และเป็นที่น่ายินดีว่าครั้งนี้มีนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้กว่า ๗๐๐ กองทุน แบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ครูยืนหยัด, ครูหยัดสู้ ,และครูดีมีศีลธรรม ซึ่งคุณครูที่เข้ารับทุนต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการ โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว นอกจากนี้ในงานยังได้มอบการ์ดแก่ครูทุกคน พร้อมคำอำนวยพรจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสด้วย

ต่อมาพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ขึ้นกล่าวแสดงความห่วงใยซึ่งพระราชภาวนาวิสุทธิ์และกัลยาณมิตรจากทั่วทั้งโลกมีต่อพุทธบุตรและคณะครูใน๔จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส ฝ่ายธรรมยุติ เมตตาเป็นประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์สวดมาติกาจบแล้ว สาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล

เสร็จแล้วเข้าสู่พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก๒๖๖วัดใน๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกัลยาณมิตรอิทธิพล ศิริยกุล และนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง นำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน

กัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก นำกล่าวคำอธิษฐานจิต นายสมบูรณ์ บุญเขตต์ และพ.ต.อ.โชติ ชวาลวิวัฒน์ นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามด้วยมอบจานดาวธรรมสื่อธรรมะจากช่อง DMC แก่โรงเรียนวิถีพุทธที่ตั้งอยู่ในเขต๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อจากนั้น พระราชวราจารย์ แสดงสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี การจัดงานบุญในครั้งนี้ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ ยังความปิติเบิกบานในบุญกันเป็นอย่างยิ่ง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.091196564833323 Mins