มิตรของคนเดินทาง

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2547

มิตรของคนเดินทาง

.....เวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหน บางคนชอบไปคนเดียว บางคนชอบที่จะไปหลายๆ คน ยิ่งถ้าต้องเดินทางไปไกลๆ ยิ่งต้องหาเพื่อนไปด้วยเพราะเราไม่อาจทราบได้ว่าหนทาง ไกลๆ ที่ต้องไปนั้น เราจะต้องประสบกับเหตุการณ์อะไรบ้าง โดยเฉพาะการขับรถขับราด้วยแล้ว ยิ่งต้องมีเพื่อนร่วมทางคอยสับเปลี่ยนกัน หรืออย่างน้อยช่วยคุยเป็นเพื่อนให้อุ่นใจว่าเราจะไม่หลับในขณะขับรถ หรือช่วยกันแก้ปัญหากรณีเครื่องยนต์ใช้งานได้ไม่ราบรื่นแต่ในบางรายไม่ชอบไปไหนให้เอิกเกริกชอบที่จะไปคนเดียวขอเพียงมีเพลงเพราะๆ ฟังก็พอแล้วประเภทนี้เขาเรียกว่ามีเพลงเป็นเพื่อน นี่แค่การเดินทางไปติดต่อภารกิจ ในปัจจุบันเท่านั้นยังดูยุ่งยากชอบกล และถ้าเป็นการเดินทางในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นคือการเดินทางในวัฎฎสงสาร เราต้องหามิตรร่วมทางอย่างไรดี
 


.....ในพระสูตร ชื่อ มิตตสูตร เทวดาได้ทูลถามพระศาสดาว่า อะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทาง อะไรหนอเป็นมิตรในเรือนของตน อะไรเป็นมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้น อะไรเป็นมิตรติดตามไปถึงภพเบื้องหน้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พวกเกวียนพวกโคต่างเป็นมิตรของคนเดินทาง มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน สหายเป็นมิตรของผู้มีธุระเกิดขึ้นเนืองๆ บุญที่ตนทำเองเป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้าคงเป็นเพราะสาเหตุนี้กระมัง ตั้งแต่โบราณกาลมาผู้หลักผู้ใหญ่จึงให้เราหมั่นสั่งสมบุญไว้เป็นเสบียงในภพเบื้องหน้า แม้ในชาตินี้เราก็สามารถจะตรวจสอบดูได้ว่าเราได้สั่งสมบุญมามากน้อยเพียงไร เพราะผลกันเกิดจากปัจจุบันย่อมมีเหตุมาจากจุดเริ่มต้น เมื่อผลในปัจจุบันเราสุขสบายนั่นหมายความว่าเราได้ประกอบเหตุแห่งบุญกุศลมาไม่น้อย หากแม้ปัจจุบันเรายังไม่ค่อยพบกับความสะดวกสบายนัก ให้จงหมั่นสั่งสมบุญให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อบุญจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีต่อเราในภพเบื้องหน้า
 


.....แม้ชีวิตหลังความตายยังเป็นเรื่องที่ยากต่อการพิสูจน์ได้ทั่วไปก็ขอให้แต่ท่านเทียบเคียงจากปัจจุบันชาติก็แล้วกัน ลองพิจารณาดูเถิดว่าใครก็ตามที่ประกอบเหตุกุศลตั้งใจขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน และทำความดีไว้อย่างไรในเบื้องปลายก็ได้เสวยผลแห่งบุญ ผลกำไรและมีมิตรที่ดีคอยสนับสนุน หากแต่ใครไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ไว้ในอดีตก็เป็นเรื่องยากที่จะสุขสบายในปัจจุบัน หนักไปกว่านั้นอาจบาปซ้ำกรรมซัดเข้าให้ด้วยยิ่งแย่ไปใหญ่ หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลครับ ถ้าเร่งขนขวายหาบุญไว้เป็นเพื่อนแท้ยามเดินทางไว้มากๆ นับว่าท่านเป็นผู้ไม่ประมาทครับผม!

 

 

 

จิรธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014798482259115 Mins