ความบริสุทธิ์แก้ไขวิกฤตโลก

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2550

    ปัญหาเรื่องโลกร้อน หรือ Global Warming ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของสภาพภูมิอากาศแปรปรวน และภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายประเทศทั่วโลกนั้น เป็นปัญหาที่คนทั่วทุกมุมโลกกำลังตื่นตัว ให้ความสนใจและหาทางแก้ไขกันอยู่ในขณะนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกันหลายต่อหลายครั้ง เพื่อหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อน ออกสู่บรรยากาศ

สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้คน จนกระทั่งเกิดความเครียดและความวิตกกังวลขึ้น ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเริ่มต้นมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น

ดังนั้นการที่จะแก้ไขวิกฤตโลกร้อนดังกล่าว มีวิธีที่ได้ผลดีที่สุด ง่าย ตรง ลัด ประหยัดสุด ประโยชน์สูง คือ การเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งที่กลางกาย ก็จะทำให้ กาย วาจา ใจ ของเราบริสุทธิ์ เมื่อเราหมั่นทำสมาธิบ่อยๆ จะมีผลให้จิตใจสงบสุข สดชื่น เบิกบาน มีพลัง ไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น และมีดวงปัญญาที่จะแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ มนุษย์ควรสร้างคุณภาพของใจให้มีคุณธรรมสูงขึ้น ด้วยวิธีการง่ายๆ คือการยึดมั่นในศีล รักษาศีลให้บริสุทธิ์ รวมไปถึงหมั่นธำรงตนบนฐานะของความเป็นผู้ให้ รู้จักเสียสละ แบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ให้แก่กันและกัน ควรตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาว่า แม้ไม่ได้เกิดจากอุทรเดียวกัน ไม่ได้เป็นญาติสาโลหิต แต่สรรพชีวิตคือเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น เมื่อคิด พูด ทำ เช่นนี้เป็นประจำ กระแสแห่งความบริสุทธิ์จากใจของเราจะแผ่ซ่านไปในบรรยากาศ แผ่ไปทุกภูมิภาคทั่วโลก ดังที่ อัลเบิรต์ ไอสไตน์ ได้เคยบอกไว้ว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เพราะว่าอวกาศเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น ดังนั้น กระแสแห่งความบริสุทธิ์จากใจของเรา จึงมีผลทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราบริสุทธิ์มากขึ้น

สำหรับในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่า ใจของมนุษย์ คือ ตัวกำหนดสิ่งแวดล้อม ช่วงไหนที่มนุษย์ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี หมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุข ดินฟ้าอากาศก็เป็นไปตามฤดูกาล

จิตที่หยุดนิ่งของบุคคลแม้เพียงคนเดียว ยังสามารถสร้างกระแสความดีงามออกไปสู่ครอบครัว สังคม และโลกได้ ถ้าหากผู้คนจำนวนมากพร้อมใจกันเจริญสมาธิภาวนากลั่นกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ย่อมจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกให้ดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ โลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง จะเป็นโลกแห่งสันติสุข มนุษย์จะมีความรัก ความเมตตาต่อกัน รักที่จะเป็นผู้ให้ ความเห็นแก่ตัวจะหมดไป จะมีจิตสำนึกในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติและจะแบ่งปันกันอย่างเป็นธรรม

เมื่อเป็นเช่นนี้ มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข ธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา เช่น ดิน ฟ้า อากาศ ก็จะได้รับความคุ้มครองไปด้วย ปัญหาโลกร้อน หรือความขัดแย้งต่างๆ ก็จะคลี่คลายไปอย่างง่ายดาย

ดังนั้น อาตมภาพจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านทำใจให้สงบ อย่าวิตกกังวลจนเกินไป แล้วหมั่นทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอ ผลจากการทำสมาธิภาวนาจะช่วยให้ทุกท่านมีความสุขสงบ, มีกำลังใจ และดวงปัญญา มากขึ้น ก็จะสามารถเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น และยังสามารถรักษาโลกของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นอีกด้วย.. ถ้าอยากคืนความร่มเย็นให้กับโลกก็ต้องทำความใสเย็นให้เกิดขึ้นกับใจของเราก่อน (Clean the world, clear the mind) แล้วโลกที่รุ่มร้อนจะร่มเย็นสมดังความปรารถนาร่วมกันของพวกเราทุกคน...

โดย.. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014006018638611 Mins