สังฆทาน 266วัด

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2550

     วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วโลก หน่วยงานราชการ เอกชน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 ครบรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ และนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จากนั้นภาคสายเป็นการเสวนาธรรม โดยวิทยากรประกอบด้วย พระครูเขมวงศานุการ เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และคุณเพ็ญประภา อินทรพล ผู้บริหารระดับเพชร บริษัทซูเลียน (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นว่า ไม่มีหน่วยงานราชการใดเข้ามาดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจัง และถึงเวลาแล้วที่ชาวไทยพุทธจะต้องศึกษาถึงพุทธประวัติ และเราควรยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้าของเราเอาไว้ในใจตลอดเวลา พร้อมทั้งฝากถึงชาวพุทธว่า ต้องเข้มแข็ง และพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่เป็นหนึ่งเดียว ต่อด้วยพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระสงฆ์สวดมาติกา ผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและสาธุชนที่มาร่วมงาน

ต่อมาเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคุณบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนมอบ และคณะสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี

จากการจัดงานถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัดภาคใต้ ที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง 2 ปีแล้วนี้ เป็นสิ่งยืนยันถึงความรักในพระพุทธศาสนา และความห่วงใยของพี่น้องไทย ที่มีถึงพุทธบุตรและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่รักษาพระพุทธศาสนาและ รักษาความสงบในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยการส่งกำลังใจที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจะจัดให้มีขึ้นต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะคืนสู่ความสงบสุขในที่สุด

 Total Execution Time: 0.047733302911123 Mins