ดั่งแก้วสารพัดนึก

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2546

 

.....แม้เราจะประจำฝ่ายใดก็ตาม ก็ให้ทำหน้าที่สองอย่าง ทั้งรุกและรับไปพร้อมๆ กัน ฝ่ายรับก็ไม่รับอย่างเดียว ให้ทำหน้าที่ฝ่ายรุกด้วย ส่วนฝ่ายรุกก็ไม่รุกอย่างเดียว ให้ทำหน้าที่ฝ่ายรับด้วย ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ให้เราเป็นดั่งแก้วสารพัดนึก ที่สามารถเนรมิตอะไรก็ได้ และให้คิดว่า… นั่นคือทางมาแห่งบารมีของเรา

 

 Total Execution Time: 0.0099372665087382 Mins