ยิ่งกว่ามืออาชีพ

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2546

 

.....ในการทำงาน ..จงฝึกฝนให้ชำนาญ ให้ดีที่สุดในโลก ให้เป็นยิ่งกว่ามืออาชีพ ความชำนาญแค่มืออาชีพยังไม่เพียงพอ มืออาชีพทุกสาขาอาชีพทั่วโลก สร้างงานขึ้นมา ก็ไม่ช่วยให้สันติสุขเกิดขึ้นแก่โลกได้ แต่พวกเราต้องเป็นให้ยิ่งกว่ามืออาชีพ จึงจะสามารถสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นแก่โลก และสามารถเผยแผ่วิชาธรรมกาย ออกไปทั่วโลกได้

 

 Total Execution Time: 0.0012786308924357 Mins