ภาษาสวรรค์

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2546

 

.....ถ้าเราเรียนธรรมะ ประดุจนั่งต่อเฉพาะพระพักตร์ของพระบรมศาสดา เราจะศึกษาปริยัติธรรมด้วยความเคารพ จะเรียนด้วยความสุขจริงๆ เพราะกว่าจะค้นพบ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ กว่าจะมาเป็นคำสอนอันประเสริฐได้ พระพุทธเจ้าต้องทรงสร้างบารมีมายาวนานทีเดียว เราแค่คว้ามาเรียน ธรรมะ เป็นความรู้อันสูงสุด เป็นความรู้อันบริสุทธิ์…ที่ไม่มีความรู้ใดเสมอเหมือน เป็นความรู้ที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ เพราะฉะนั้น ควรศึกษาด้วยความปีติปราโมทย์ใจ สุขใจ ภาคภูมิใจว่า…มีบุญเก่าหนุนนำ ให้ได้มาเป็นนักศึกษาภาษาบาลี

 Total Execution Time: 0.0015465299288432 Mins