วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2563

 

.....จุดเริ่มต้นแห่งอนันตกาล ก่อเกิดผู้รู้มากมายนับไม่ถ้วน ท่านเหล่านั้นร่วมกันกลั่นความบริสุทธิ์ ทำให้มวลมนุษย์ได้พบความสุข รู้จักหนทางที่แท้จริงของชีวิต เมื่อกาลเวลาผ่านไป มวลมนุษย์ถูกครอบงำด้วยสิ่งเลวร้าย

 

.....ความใสสว่างที่เคยอยู่กลางกายกลับมืดมิด ชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความสุขกลับเต็มไปด้วยความทุกข์ ความรู้อันบริสุทธิ์ก็ถูกเจือด้วยมลทิน ทำให้รู้แต่เรื่องทำมาหากิน หล่อหลอมให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป กลายเป็นสังคมวัตถุนิยม ที่ใครต่อใครวัดค่าของคนด้วยเงินตรา ต้องเร่งรีบฉกฉวย แย่งชิงและคิดเบียดเบียนกัน เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ ความรู้สึกที่เป็นดังญาติพี่น้องต้องสูญสิ้นไป โลกจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย กลับมาสู่ชีวิตดั่งเดิมกันเถิด... ที่ทุกคนรู้จักการให้และแบ่งปัน เห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีอะไรก็เอื้ออาทรต่อกัน มีสุขร่วมกันตลอดกาล

 

 

 Total Execution Time: 0.0040448506673177 Mins