ทะเลบุญ

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2563

.....ทะเล ทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาล มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความสมดุลย์ของโลกอย่างยิ่ง ทะเลจะกลั่นตัวเป็นไอน้ำ เพราะถูกดวงตะวันแผดเผา แล้วรวมตัวกันเป็นเมฆ เมื่อกระทบความเย็น จะตกลงมาเป็นน้ำฝนอันชุ่มฉ่ำ ให้คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่โลก

 

.....โลกของเรา ที่ยังคงความชุ่มฉ่ำ แผ่นดินที่ไม่แตกระแหง พืชพันธ์ยังคงดำรงอยู่ได้มวลมนุษย์ทั้งหลายก็อยู่อาศัยอย่างมีความสุขกันทั่วทุกคน นอกจากอากาศแสงสว่างและดินแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ น้ำ อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญถึงสามในสี่ส่วนของพื้นผิวโลก

 

.....เมื่อเรายืนอยู่ริมฝั่ง มองไปสุดสายตา ท้องฟ้าสีครามสุดขอบฟ้าจรดกับผิวน้ำทะเล ทะเลพร้อมเสมอที่จะรองรับไม่ว่าแม่น้ำสายนั้นจะไหลมาจากหนใด แม่น้ำเหล่านั้นผสานสนิท เป็นน้ำเค็มที่ใสสะอาด ทรงไว้ซึ่งรสเดียวกัน

 

.....พี่น้องร่วมโลกของเราจะอยู่ ณ ถิ่นฐานใด เมื่ออยู่ร่วมกัน มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมของกัลยาณมิตร ยิ่งมารวมกันมากเท่าไร ก็จะรักษาสมดุลย์ของโลกให้มีแต่สันติสุขมากขึ้นเท่านั้น

 

.....แม้สุดขอบฟ้าจะกว้างไกล เหนือผิวน้ำทะเลที่กว้างใหญ่เราจะก้าวไปพร้อมกันด้วยสามัคคีธรรม เพื่อนำชัยชนะและความสุขมาสู่พวกเราเหล่ากัลยาณมิตรในที่สุด ดังพุทธพจน์  "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี"  ความสามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุข.

 Total Execution Time: 0.0013295650482178 Mins