อารยชน

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2546

 

 

การได้พบเห็นอารยชน เป็นคนความดี
การอยู่ร่วมกับอารยชน นำสุขมาให้ทุกเมื่อ

 

เวสสันตรชาดก ขุ. ชา. ๒๘/๓๐๓๘

 Total Execution Time: 0.0011449495951335 Mins