การระงับเวร

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2546

 

 

คนเหล่าใดไม่ผูกเวรกันว่า เขาเคยด่าเรา
เคยฆ่าเรา เคยชนะเรา
หรือว่าเคยลักของเราไป
เวรของพวกเขา ย่อมระงับลงได้

 

ทีฆีติโกสลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๑๕

 Total Execution Time: 0.001142164071401 Mins