อาตมา อาตมภาพ

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2546

 


              .....อาตมา แปลว่า ตัว, ตัวตน

 

               .....อาตมา ในคำวัดใช้ในความหมายว่า ตัวฉัน ตัวข้าพเจ้า เป็นคำที่พระภิกษุสามเณรใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อพูดกับชาวบ้านหรือผู้มีฐานันดรศักดิ์ถือว่าเป็นคำสุภาพและให้เกียรติคู่สนทนา คำเต็มว่า อาตมภาพ แต่สองคำนี้มีความนิยมในการใช้แตกต่างกันบ้าง

 

              .....อาตมา นิยมใช้ในภาษาพูดทั่วไป ไม่นิยมใช้ในภาษาหนังสือ อาตมภาพ นิยมใช้ในภาษาหนังสือและนิยมใช้เมื่อสนทนากับผู้มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง รวมถึงพระเจ้าแผ่นดินที่มักพูดผิดเขียนผิดเป็นประจำคือใช้ว่า อาตมาภาพ แทน อาตมภาพ

 Total Execution Time: 0.0012770811716715 Mins