รักศักดิ์ศรี

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2549

 

จามรีขนข้องอยู่                      หยุดปลด

ชีพบ่รักรักยศ                            ยิ่งไซร์

สัตว์โลกซึ่งสมมติ                           มีชาติ

ดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้              ยศซ้องสรรเสริญ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015253003438314 Mins