เหตุและผล

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2546

 

 

 

สักการะเขา เขาก็สักการะตอบ
เคารพเขา เขาก็เคารพตอบ
บูชาเขา เขาก็บูชาตอบ
ไหว้เขา เขาก็ไหว้ตอบ

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๒๐๓,๑๒๐๔